Naša kancelária poskytuje právne služby v oblasti insolvenčného práva s dôrazom najmä na:

  • konkurzné konania a konkurzy úpadcov;
  • reštrukturalizačné konania a reštrukturalizácie
  • incidenčné spory v rámci týchto konaní
  • likvidáciu spoločností