Naša kancelária poskytuje komplexné právne služby v oblasti nehnuteľností, najmä v oblastiach:

  • prevodov nehnuteľností (vypracovávanie zmluvných dokumentov a zastupovanie v konaní pred katastrálnym úradom)
  • nájmu pozemkov, budov a nebytových priestorov
  • vecných a zabezpečovacích práv
  • záložných práv a práv vecných bremien
  • zmlúv o výstavbe