HAVRILLA & Co.

Sme advokátska kancelária, ktorá sa zameriava predovšetkým na zahraničnú a domácu korporátnu klientelu. Poskytujeme komplexné právne poradenstvo a služby - obchodné právo, zmluvné, due diligence, mergers and acquisitions, korporátne právo, právo duševného vlastníctva, developerské projekty, priemyselné parky, a pracovné právo pre firemnú klientelu.

Kvalita, nie kvantita
Advokátska kancelária nesie charakter advokáta JUDr. Gabriela Havrillu, ktorý sa po dlhoročnom pôsobení vo veľkých advokátskych kanceláriách s prevažne medzinárodnou klientelou pred 12-timi rokmi rozhodol založiť vlastnú advokátsku kanceláriu. Cieľom bolo poskytovať komplexné právne služby predovšetkým pre firemnú klientelu a budovať advokátsku kanceláriu predovšetkým na kvalite a nie kvantite.

Viac informácii

EELA

Členstvo v celoeurópskej medzinárodnej organizácii EELA (European Employment Lawyers Association) nám umožňuje prehlbovať si odborné vedomosti z pracovného práva v európskom kontexte. Predovšetkým prostredníctvom účasti na výročných konferenciách EELA, ako aj publikovaním článkov v odbornej publikácii vydávanej v anglickom jazyku pod záštitou EELA pod názvom „EELC journal/ European Employment Law Cases“.

LEI

Sme členmi celosvetovej organizácie LEInternational, ktorá združuje nezávislé advokátske kancelárie. Osobnou účasťou na výročných konferenciách organizovaných LEI k rôznym odborným témam s medzinárodným presahom ako aj spoluprácou s členskými advokátskymi kanceláriami vieme poskytnúť klientom adekvátne právne poradenstvo pri ich zahraničných aktivitách nielen v rámci EÚ, ale aj v ktorejkoľvek krajine sveta, ako sú USA, Izrael či Hongkong.

Akí sme

Rozumieme našim klientom, vieme čo chcú a čo potrebujú dosiahnuť. Ideme za tým, až kým to nedosiahneme. Nebojíme sa niesť zodpovednosť za svoje činy, pretože máme pevnú vôľu a srdce bojovníka.

Potrebujete pomôcť s právnou agendou?
Picture of JUDr. Gabriel Havrilla
Advokát/ partner

JUDr. Gabriel Havrilla

Picture of Mgr. Andrej Bebjak
Advokátsky koncipient

Mgr. Andrej Bebjak

Naše hodnoty

NADHĽAD, KREATIVITA A DÔSLEDNOSŤ


"Teší ma, keď sa ponoríme hlboko do problematiky
a máme príležitosť kreatívneho prístupu"

JUDr. Gabriel Havrilla

Aktuality

13. dec
Čerpanie dovolenky zamestnancom v roku 2023, alebo čo s nevyčerpanou dovolenkou?

Čerpanie dovolenky zamestnancom v roku 2023, alebo čo s nevyčerpanou dovolenkou?

Dovolenka patrí medzi základné podmienky zamestnávania. Vo väčšine prípadov výmeru a spôsob určenia dovolenky obsahuje pracovná zmluva. Ak v pracovnej zmluve takáto informácia chýba, je zamestnávateľ povinný o tomto písomne informovať zamestnanca. Právny predpis č. 331/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej len ,,Zákonník práce“) upravuje práva a povinnosti súvisiace s dovolenkou. Zamestnávateľ určuje čerpanie dovolenky podľa plánu čerpania dovolenky, ktorý predchádza súhlasu zástupcov zamestnancov tak, aby zamestnancovi nebránilo nič vyčerpať si dovolenku vcelku a do konca kalendárneho roka. Zároveň ma zamestnávateľ povinnosť určiť zamestnancovi čerpanie dovolenky aspoň v 4 týždňoch v kalendárnom roku, ak má na ne nárok a nebránia tomu prekážky v práci na strane zamestnanca.
7. okt
Nová výška stravného od 01. 10. 2023

Nová výška stravného od 01. 10. 2023

Sumy stravného pre tisíce zamestnancov budú tretíkrát v tomto roku zvýšené v súlade s novými pravidlami uvedenými v opatrení č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného. V zmysle mechanizmu zvyšovania súm stravného, ktorý je ustanovený v § 8 ods. 1 zákona č. 283/2002  Z. z. o cestovných náhradách, teda bola splnená podmienka na ich zvýšenie, a to na základe štatistických údajov za mesiac jún 2023.

HAVRILLA & Co. z pohľadu zamestnancov

Naši klienti

Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo