HAVRILLA & Co.

Sme advokátska kancelária, ktorá sa zameriava predovšetkým na zahraničnú a domácu korporátnu klientelu. Poskytujeme komplexné právne poradenstvo a služby - obchodné právo, zmluvné, due diligence, mergers and acquisitions, korporátne právo, právo duševného vlastníctva, developerské projekty, priemyselné parky, a pracovné právo pre firemnú klientelu.

Kvalita, nie kvantita
Advokátska kancelária nesie charakter advokáta JUDr. Gabriela Havrillu, ktorý sa po dlhoročnom pôsobení vo veľkých advokátskych kanceláriách s prevažne medzinárodnou klientelou pred 12-timi rokmi rozhodol založiť vlastnú advokátsku kanceláriu. Cieľom bolo poskytovať komplexné právne služby predovšetkým pre firemnú klientelu a budovať advokátsku kanceláriu predovšetkým na kvalite a nie kvantite.

Viac informácii

EELA

Členstvo v celoeurópskej medzinárodnej organizácii EELA (European Employment Lawyers Association) nám umožňuje prehlbovať si odborné vedomosti z pracovného práva v európskom kontexte. Predovšetkým prostredníctvom účasti na výročných konferenciách EELA, ako aj publikovaním článkov v odbornej publikácii vydávanej v anglickom jazyku pod záštitou EELA pod názvom „EELC journal/ European Employment Law Cases“.

LEI

Sme členmi celosvetovej organizácie LEInternational, ktorá združuje nezávislé advokátske kancelárie. Osobnou účasťou na výročných konferenciách organizovaných LEI k rôznym odborným témam s medzinárodným presahom ako aj spoluprácou s členskými advokátskymi kanceláriami vieme poskytnúť klientom adekvátne právne poradenstvo pri ich zahraničných aktivitách nielen v rámci EÚ, ale aj v ktorejkoľvek krajine sveta, ako sú USA, Izrael či Hongkong.

Akí sme

Rozumieme našim klientom, vieme čo chcú a čo potrebujú dosiahnuť. Ideme za tým, až kým to nedosiahneme. Nebojíme sa niesť zodpovednosť za svoje činy, pretože máme pevnú vôľu a srdce bojovníka.

Potrebujete pomôcť s právnou agendou?
Picture of JUDr. Gabriel Havrilla

JUDr. Gabriel Havrilla

Picture of JUDr. Benita Korosiová

JUDr. Benita Korosiová

Picture of Mgr. Róbert Šoltýs

Mgr. Róbert Šoltýs

Naše hodnoty

NADHĽAD, KREATIVITA A DÔSLEDNOSŤ


"Teší ma, keď sa ponoríme hlboko do problematiky
a máme príležitosť kreatívneho prístupu"

JUDr. Gabriel Havrilla

Aktuality

22. mar
Stravné lístky alebo peniaze? Zmena zákonníka práce od 1.3.2021

Stravné lístky alebo peniaze? Zmena zákonníka práce od 1.3.2021

Dňa 4. februára 2021 bola v Národnej rade Slovenskej republiky schválená novela zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“), ktorá prináša viaceré dôležité zmeny pre zamestnancov a aj pre zamestnávateľov. Jednou z najväčších zmien je možnosť zamestnanca vybrať si medzi stravnými lístkami a finančným príspevkom na stravovanie. Od 1. …
26. feb
Ako bude po novom fungovať „home office“ ?

Ako bude po novom fungovať „home office“ ?

Mnohí zamestnávatelia začali kvôli aktuálnej situácii v súvislosti s COVID-19 prehodnocovať trvalú prítomnosť zamestnancov na pracovisku. Účinnosťou zákona č. 76/2021 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákonník práce“) prináša niekoľko zásadných noviniek súvisiacich, okrem iného, aj s nárokom na tzv. home office. Novinkou je hlavne …

HAVRILLA & Co. z pohľadu zamestnancov

Naši klienti

Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo