HAVRILLA & Co.

Sme advokátska kancelária, ktorá sa zameriava predovšetkým na zahraničnú a domácu korporátnu klientelu. Poskytujeme komplexné právne poradenstvo a služby - obchodné právo, zmluvné, due diligence, mergers and acquisitions, korporátne právo, právo duševného vlastníctva, developerské projekty, priemyselné parky, a pracovné právo pre firemnú klientelu.

Kvalita, nie kvantita
Advokátska kancelária nesie charakter advokáta JUDr. Gabriela Havrillu, ktorý sa po dlhoročnom pôsobení vo veľkých advokátskych kanceláriách s prevažne medzinárodnou klientelou pred 12-timi rokmi rozhodol založiť vlastnú advokátsku kanceláriu. Cieľom bolo poskytovať komplexné právne služby predovšetkým pre firemnú klientelu a budovať advokátsku kanceláriu predovšetkým na kvalite a nie kvantite.

Viac informácii

EELA

Členstvo v celoeurópskej medzinárodnej organizácii EELA (European Employment Lawyers Association) nám umožňuje prehlbovať si odborné vedomosti z pracovného práva v európskom kontexte. Predovšetkým prostredníctvom účasti na výročných konferenciách EELA, ako aj publikovaním článkov v odbornej publikácii vydávanej v anglickom jazyku pod záštitou EELA pod názvom „EELC journal/ European Employment Law Cases“.

LEI

Sme členmi celosvetovej organizácie LEInternational, ktorá združuje nezávislé advokátske kancelárie. Osobnou účasťou na výročných konferenciách organizovaných LEI k rôznym odborným témam s medzinárodným presahom ako aj spoluprácou s členskými advokátskymi kanceláriami vieme poskytnúť klientom adekvátne právne poradenstvo pri ich zahraničných aktivitách nielen v rámci EÚ, ale aj v ktorejkoľvek krajine sveta, ako sú USA, Izrael či Hongkong.

Akí sme

Rozumieme našim klientom, vieme čo chcú a čo potrebujú dosiahnuť. Ideme za tým, až kým to nedosiahneme. Nebojíme sa niesť zodpovednosť za svoje činy, pretože máme pevnú vôľu a srdce bojovníka.

Potrebujete pomôcť s právnou agendou?
Picture of JUDr. Gabriel Havrilla
Advokát/ partner

JUDr. Gabriel Havrilla

Picture of Mgr. Dóra Farkas
Advokátsky koncipient

Mgr. Dóra Farkas

Picture of Mgr. Andrej Bebjak
Advokátsky koncipient

Mgr. Andrej Bebjak

Naše hodnoty

NADHĽAD, KREATIVITA A DÔSLEDNOSŤ


"Teší ma, keď sa ponoríme hlboko do problematiky
a máme príležitosť kreatívneho prístupu"

JUDr. Gabriel Havrilla

Aktuality

25. mar
Právny status športovca – je športovec zamestnancom?

Právny status športovca – je športovec zamestnancom?

Právne postavenie profesionálneho športovca má nespochybniteľne enormný význam pre oblasť práv a povinností v rámci zmluvného vzťahu medzi profesionálnym športovcom a športovou organizáciou. Skutočnosť, či profesionálny športovec vystupuje v pozícii samostatne zárobkovo činnej osoby alebo zamestnanca má podstatný vplyv na niektoré právne inštitúty, ako napríklad výklad právnych noriem, kogentnosť a dispozitívnosť právnych noriem podľa toho, akým právnym režimom a právnym predpisom sa ich vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce zo záväzkovo právneho vzťahu budú spravovať.
30. jún
BUDÚCNOSŤ HOME OFFICEU PO PANDÉMII COVID-19

BUDÚCNOSŤ HOME OFFICEU PO PANDÉMII COVID-19

Dosah pandémie COVID-19 na pracovnoprávne vzťahy aj po pandémii je naďalej zásadný. Negatívny vplyv pandémie sa z pohľadu zamestnanosti sa prejavoval najmä u tých zamestnávateľov, kde z dôvodu nariadených opatrení ich prevádzková činnosti bola úplne zastavená alebo značne obmedzená čím nemohli generovať tržby, čoho dôsledkom bol, že ani zamestnancom nemohli prideľovať prácu. Jednou z najväčších …

HAVRILLA & Co. z pohľadu zamestnancov

Naši klienti

Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo