HAVRILLA & Co.

Sme advokátska kancelária, ktorá sa zameriava predovšetkým na zahraničnú a domácu korporátnu klientelu. Poskytujeme komplexné právne poradenstvo a služby - obchodné právo, zmluvné, due diligence, mergers and acquisitions, korporátne právo, právo duševného vlastníctva, developerské projekty, priemyselné parky, a pracovné právo pre firemnú klientelu.

Kvalita, nie kvantita
Advokátska kancelária nesie charakter advokáta JUDr. Gabriela Havrillu, ktorý sa po dlhoročnom pôsobení vo veľkých advokátskych kanceláriách s prevažne medzinárodnou klientelou pred 12-timi rokmi rozhodol založiť vlastnú advokátsku kanceláriu. Cieľom bolo poskytovať komplexné právne služby predovšetkým pre firemnú klientelu a budovať advokátsku kanceláriu predovšetkým na kvalite a nie kvantite.

Viac informácii

EELA

Členstvo v celoeurópskej medzinárodnej organizácii EELA (European Employment Lawyers Association) nám umožňuje prehlbovať si odborné vedomosti z pracovného práva v európskom kontexte. Predovšetkým prostredníctvom účasti na výročných konferenciách EELA, ako aj publikovaním článkov v odbornej publikácii vydávanej v anglickom jazyku pod záštitou EELA pod názvom „EELC journal/ European Employment Law Cases“.

LEI

Sme členmi celosvetovej organizácie LEInternational, ktorá združuje nezávislé advokátske kancelárie. Osobnou účasťou na výročných konferenciách organizovaných LEI k rôznym odborným témam s medzinárodným presahom ako aj spoluprácou s členskými advokátskymi kanceláriami vieme poskytnúť klientom adekvátne právne poradenstvo pri ich zahraničných aktivitách nielen v rámci EÚ, ale aj v ktorejkoľvek krajine sveta, ako sú USA, Izrael či Hongkong.

Akí sme

Rozumieme našim klientom, vieme čo chcú a čo potrebujú dosiahnuť. Ideme za tým, až kým to nedosiahneme. Nebojíme sa niesť zodpovednosť za svoje činy, pretože máme pevnú vôľu a srdce bojovníka.

Potrebujete pomôcť s právnou agendou?
Picture of JUDr. Gabriel Havrilla
Advokát/ partner

JUDr. Gabriel Havrilla

Picture of Mgr. Dóra Farkas
Advokátsky koncipient

Mgr. Dóra Farkas

Picture of Mgr. Andrej Bebjak
Advokátsky koncipient

Mgr. Andrej Bebjak

Naše hodnoty

NADHĽAD, KREATIVITA A DÔSLEDNOSŤ


"Teší ma, keď sa ponoríme hlboko do problematiky
a máme príležitosť kreatívneho prístupu"

JUDr. Gabriel Havrilla

Aktuality

7. okt
Nová výška stravného od 01. 10. 2023

Nová výška stravného od 01. 10. 2023

Sumy stravného pre tisíce zamestnancov budú tretíkrát v tomto roku zvýšené v súlade s novými pravidlami uvedenými v opatrení č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného. V zmysle mechanizmu zvyšovania súm stravného, ktorý je ustanovený v § 8 ods. 1 zákona č. 283/2002  Z. z. o cestovných náhradách, teda bola splnená podmienka na ich zvýšenie, a to na základe štatistických údajov za mesiac jún 2023.
7. sep
Minimálna mzda od 1.1.2024 podľa stupňov náročnosti práce

Minimálna mzda od 1.1.2024 podľa stupňov náročnosti práce

Od 1.1.2024 je mesačná minimálna mzda vo výške 750 eur pre prvý stupeň náročnosti práce. Táto suma platí pre zamestnancov, ktorí pracujú na plný pracovný úväzok v rozsahu 40 hodín týždenne a v prípade kratšieho pracovného úväzku sa suma mesačnej minimálnej mzdy pomerne skráti.

HAVRILLA & Co. z pohľadu zamestnancov

Naši klienti

Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo