HAVRILLA & Co.

Sme advokátska kancelária, ktorá sa zameriava predovšetkým na korporátnu klientelu. Poskytujeme komplexné právne poradenstvo a služby - obchodné právo, zmluvné, due diligence, mergeres and aquisitions, korporátne právo, právo duševného vlastníctva, developerské projekty, priemyselné parky, a pracovné právo pre firemnú klientelu.

Kvalita, nie kvantita

Advokátska kancelária nesie charakter advokáta JUDr. Gabriela Havrillu, ktorý sa po dlhoročnom pôsobení vo veľkých advokátskych kanceláriách s prevažne medzinárodnou klientelou pred 12-timi rokmi rozhodol založiť vlastnú advokátsku kanceláriu. Cieľom bolo poskytovať komplexné právne služby predovšetkým pre firemnú klientelu a budovať advokátsku kanceláriu predovšetkým na kvalite a nie kvantite.

Medzinárodný presah

Členstvo v celosvetovej sieti nezávislých advokátskych kancelárií LEInternational, medzinárodná sieť nezávislých advokátskych kancelárií a EELA | European Employment Lawyers Association, nám umožňuje pokryť právnu agendu v jednotlivých krajinách z jedného miesta.

Členovia našej advokátskej kancelárie majú dlhodobé skúsenosti s domácou ako aj so zahraničnou klientelou a to predovšetkým s veľkými investičnými projektmi pre investorov na Slovensku. Ide predovšetkým o investorov nielen z okolitých krajín (najmä z Maďarskej republiky, Českej republiky a Poľskej republiky), ale aj o investorov z Francúzska, Španielska, Rakúska, Veľkej Británie a Spojených štátov amerických.

Kreatívny prístup

Kreatívny prístup ide ruka v ruke so zodpovednosťou a nadhľadom na vec.
Radi prijímame výzvy prinášať nové pohľady a riešenia, ktoré majú pre klienta dlhodobý a strategický význam.

Férové vzťahy

Stáť si za slovom a byť stabilnou oporou klienta nielen v časoch, keď sa darí, ale v akejkoľvek zložitej situácii je základom našej filozofie.
Beh na dlhé trate máme v génoch.

Srdce bojovníka

Rozumieme našim klientom, vieme čo chcú a čo potrebujú dosiahnuť. Ideme za tým, až kým to nedosiahneme. Nebojíme sa niesť zodpovednosť za svoje činy, pretože máme pevnú vôľu a srdce bojovníka.

Dôslednosť

Dôslednosť je slovo, ktoré má v našom pracovnom slovníku výsadné postavenie. Dôslednosť v práci. Dôslednosť v komunikácii. Dôslednosť pri výbere ľudí do tímu.

HAVRILLA & Co. z pohľadu zamestnancov