Ügyvédi irodánk tanácsadási szolgáltatásokat nyújt a társasági jog területén, beleértve a társaságok létrehozásának folyamatát és az illetékes nyilvántartó bíróságokon való bejegyzését. Ebben a kontextusban szabványos dokumentumokat készít közgyűlésekre, üzletrészek átruházására, részvények átruházására, társasági szerződések és alapszabályok változására, társaságok szervezeti és tárgyalási szabályzatait készíti el. Ezen a területen a jogi szolgáltatások közé tartoznak különösen:

  • Társaságok létrehozása, társaságok szervezeti egységeinek létrehozása és azok bejegyzése az illetékes nyilvántartó bíróságokon (társasági szerződések és alapító okiratok készítése, más kapcsolódó dokumentáció készítése a közigazgatási hivatalok számára)
  • Általános dokumentáció készítése kereskedelmi társaságok számára (belső szabályzatok készítése, bíróságokon való képviseletek és hasonlók)
  • Gazdasági verseny – antitröszt-politika
  • Energetikai jogismeret
  • jogi tanácsadás az állami támogatás nyújtása területén