Advokátska kancelária poskytuje poradenské služby v oblasti práva obchodných spoločností zahrňujúcich všetky aspekty, ktoré sa vzťahujú k procesu založenia spoločností a ich registrácií na príslušných registrových súdoch. V tejto súvislosti štandardne vypracováva podklady ku konaniu valných zhromaždení, prevodov obchodných podielov, prevodov akcií, zmien spoločenských zmlúv a stanov, kreovania organizačných a rokovacích poriadkov obchodných spoločností. Právne služby v tejto oblasti zahrňujú najmä:

  • zakladanie spoločností, organizačných zložiek spoločností a ich zápis do obchodného registra (vypracovávanie spoločenskej zmluvy,
  • zakladateľskej listiny alebo inej súvisiacej agendy a formalít pre úrady verejnej správy)
  • zabezpečovanie bežnej agendy obchodných spoločností (vypracovávanie vnútorných predpisov, zastupovanie na súdoch a pod.)