Private policy / Adatvédelem

HAVRILLA & Co. s.r.o. ügyvédi iroda, székhellyel Tallerova 10, 811 02 Pozsony, amely a jogi szolgáltatásokat a Tt. 586/2003 az ügyvédségről szóló törvénykönyv alapján és annak módosításai értelmében és a Tt. 455/1991 az ipari tevékenységről szóló törvénykönyv és annak módsításai alapján nyújtja, érintett személyek személyes adatait dolgozza fel az alábbiak szerint:

  1. Európai Parlament és Tanács Rendelete (EU) 2016/679 (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban „GDPR”), és
  2. Tt. 18/2018 személyes adatok védelméről szóló törvénykönyv és más törvények módosításai értelmében (továbbiakban „Törvény”)
    A természetes személy által a weboldalunkon közzétett kapcsolatfelvételi e-mailen keresztül nyújtott személyes adatokat csak olyan mértékben és ahhoz a célhoz feldolgozzuk fel, amelyekre az adott személy ezeket az adatokat szolgáltatta. Ezeknek a személyes adatoknak a feldolgozási ideje csak a kívánt cél eléréséhez szükséges idő.

Az a természetes személy, aki személyes adatait a HAVRILLA & Co. s.r.o. weblapján közzétett kapcsolattartó e-mail útján nyújtja, megőrzi jogát, hogy hozzáférést kapjon a rá vonatkozó személyes adatokhoz, az adatok módosításához vagy törléséhez vagy feldolgozásának korlátozásához, vagy hogy tiltakozzon a feldolgozással szemben és stb. a GDPR és a Törvény alapján.

Ha a HAVRILLA & Co. s.r.o. ügyvédi iroda tovább kívánja a személyes adatok feldolgozását más célra, mint amelyre azokat megszerezte (pld. marketing), tájékoztatja a természetes személyt a feldolgozás céljáról és más releváns információkról maga a feldolgozást megelőzően.

Az érintett természetes személy jogában áll a hozzájárulását visszavonni a személyes adatainak feldolgozásra a nélkül, hogy az befolyásolja a hozzájárulás visszavonását megelőző feldolgozás törvényességét.

Abban az esetben, ha az érintett természetes személy és a HAVRILLA & Co. s.r.o. ügyvédi iroda közt szorosabb együttműködés keletkezik, az adatvédelmi feltételek kifejezetten az adott esetre lesznek igazítva.