V oblasti ochrany osobných údajov naša kancelária poskytuje právne poradenstvo zamerané najmä na:

  • zabezpečenie školení na tému GDPR, ,
  • podľa požiadavky a záujmu následne vykonáme stručnú analýzu existujúceho stavu príslušnej internej dokumentácie a úrovne ochrany osobných údajov,
  • spracujeme alebo prepracujeme príslušnú internú dokumentáciu a to „šitú“ na mieru
  • navrhujeme opatrenia na implementáciu ochrany osobných údajov v súlade s legislatívou GDPR
  • zabezpečíme zaškolenie zodpovedných osôb a prepracujeme stručný manuál na jednoduchú implementáciu vnútorných opatrení