Naša kancelária v spojitosti s riešením agendy duševného vlastníctva zabezpečuje najmä poskytovanie právnych služieb:

  • v oblasti ochranných známok
  • komplexné zabezpečenie registrácie ochranných známok (národných, medzinárodných a komunitárnych), najmä vykonanie rešeršov v registri ochranných známok, stanovísk k zápisnej spôsobilosti prihlasovaného označenia
  • námietky proti zápisu
  • návrhy na výmaz
  • žaloby na ochranu práv k ochranným známkam
  • agenda licenčných zmlúv
  • v oblasti patentového práva a práva k priemyselným vzorom