Picture of JUDr. Gabriel Havrilla
Advokát/ partner

JUDr. Gabriel Havrilla

Vzdelanie: Právnická fakulta Univerzity Komenského, r. 2000

Zameranie: Má rozsiahle skúsenosti s poskytovaním právneho poradenstva pre rôznych domácich a zahraničných klientov, najmä pri významných zahraničných investíciách na Slovensku. Jeho skúsenosti ho predurčujú poskytovať právne služby aj s aspektom na rôzne špecifické právne situácie a medzinárodné transakcie.

Profesijné členstvo: Slovenská advokátska komora, r. 2000 a zapísaný ako advokát od r.2003

Jazyky: slovenský, anglický, maďarský

„Vo voľnom čase sa venujem vytrvalostnému športu. Aktívne som robil triatlon, bežecké maratóny, teraz cyklistiku. Som individuálny športovec, náročný na seba a aj na ostatných. Veci doťahujem do konca nielen v športe, ale aj v práci, napriek tomu že niekedy si to vyžaduje dlhú a náročnú cestu.“

Picture of JUDr. Dominika Šlesárová
Advokátsky koncipient

JUDr. Dominika Šlesárová

Vzdelanie: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Zameranie: V rámci svojej praxe sa zameriava predovšetkým na občianske a obchodné právo, najmä právo obchodných spoločností, prípravu súdnych a iných podaní, ako aj prípravu zmluvnej dokumentácie.

Profesijné členstvo: Slovenská advokátska komora (od 2014 – advokátsky koncipient)

Jazyky: slovenský, anglický

"Mám rada nesporovú a zmluvnú agendu, baví ma nastavenie transakcií. Práca v advokátskej kancelárii nie je „od-do“ , ale sme tu výborný tím, takže ak treba, rada občas použijem nočnú lampu. Čaro má aj samotné prostredie Starého mesta. Keď potrebujem, vyvetrám si hlavu od spisov v historických uličkách."

Picture of JUDr. Benita Korosiová
Advokátsky koncipient

JUDr. Benita Korosiová

Vzdelanie: Právnická fakulta Paneurópskej vysokej školy

Zameranie: V predchádzajúcej právnej praxi a počas štúdia sa zamerala na občianske právo, pracovné právo a obchodné právo.

Profesijné členstvo: Slovenská advokátska komora (od 2016 – advokátsky koncipient)

Jazyky: slovenský, anglický, maďarský

"Vnímam veľmi pozitívne, že pracujem v menšej advokátskej kancelárii. Je medzi nami dôvera, často brainstormujeme a pomáhame si. Táto práca ma učí odhodlaniu a trpezlivosti. Moja agenda sú najmä sporové konania a pracovné právo. Večer si rada zalistujem v ľahkej beletrii, kde nemusím hľadať právne kľučky ani výnimky, ale ráno sa zas na tie svoje spisy teším."

Picture of Mgr. Ivan Kojnok
Advokátsky koncipient

Mgr. Ivan Kojnok

Vzdelanie: Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zameranie: Počas svojej praxe sa venujem najmä právu občianskemu a obchodnému, právu obchodných spoločností, konkurzom a reštrukturalizáciám , ochrane osobných údajov, príprave zmluvnej dokumentácie.

Profesijné členstvo: Slovenská advokátska komora (od 2018- advokátsky koncipient)

Jazyky: slovenský, anglický, francúzsky

„Práca v advokátskej kancelárií bola vždy mojím cieľom, už počas štúdia na vysokej škole. Ako koncipient prichádzam každodenne do styku so zaujímavou agendou, ktorá si vyžaduje vytrvalosť, pozornosť a dôraz na detail. Spolu s ostatnými kolegami častokrát v kancelárií spolupracujeme a navzájom sa dopĺňame, čo vnímam ako veľké pozitívum. Vo voľnom čase obľubujem šport v spojení s horami najmä v zimnom období, ktoré dodajú človeku potrebnú energiu do ďalšej práce.“

Picture of Bc. Barbora Kohútová
Právna asistentka

Bc. Barbora Kohútová

Vzdelanie: Trnavská univerzita, Právnická fakulta – študentka

Jazyky: slovenský, anglický, nemecký

"Okolo práva sa točím už od strednej školy. Začalo sa to olympiádami, teraz študujem na Trnavskej univerzite a získavam prax v obchodnom práve. Čítam veľa odbornej literatúry a ak práve nekorčuľujem medzi paragrafmi, nájdete ma na korčuliach na bratislavskej hrádzi. Je to ideálna protiváha proti sedavej práci."

Picture of Peter Dibala
Právny asistent

Peter Dibala

Vzdelanie: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Jazyky: slovenský, anglický

„Počas strednej školy som v sebe objavil zmysel pre spravodlivosť a právo, čo sa naplno prejavilo na olympiádach, ktoré som absolvoval. Štúdium na vysokej škole ma napĺňa a v budúcnosti by som sa rád venoval najmä občianskemu právu. Na advokátskej kancelárií si cením pomerne širokú právnu agendu a priateľský kolektív. Vo voľnom čase preferujem rôzne športy, ktoré dokážu vyčistiť myseľ a prispejú k nadobudnutiu progresívnych myšlienok.“

Picture of Mgr. Tímea Fehér
Vedúca sekretariátu

Mgr. Tímea Fehér

Vzdelanie: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (Fakulta stredoeurópskych štúdií)

Jazyky: anglický, slovenský, maďarský

„Na práci v tejto advokátskej kancelárii si cením, že je náš názor dôležitý a je dostatok priestoru pre kreatívne riešenia. Sme tu mladý kolektív a každý deň ma prekvapí nejaká nová zaujímavá úloha. Keďže v práci veľmi veľa komunikujem, viem si užiť aj ticho v slovenských horách, ktoré rada zachytávam do fotografií.“