Picture of JUDr. Gabriel Havrilla
Advokát/ partner

JUDr. Gabriel Havrilla

Vzdelanie: Právnická fakulta Univerzity Komenského, r. 2000

Zameranie: Má rozsiahle skúsenosti s poskytovaním právneho poradenstva pre rôznych domácich a zahraničných klientov, najmä pri významných zahraničných investíciách na Slovensku. Jeho skúsenosti ho predurčujú poskytovať právne služby aj s aspektom na rôzne špecifické právne situácie a medzinárodné transakcie.

Profesijné členstvo: Slovenská advokátska komora, r. 2000 a zapísaný ako advokát od r.2003

Jazyky: slovenský, anglický, maďarský

„Vo voľnom čase sa venujem vytrvalostnému športu. Aktívne som robil triatlon, bežecké maratóny, teraz cyklistiku. Som individuálny športovec, náročný na seba a aj na ostatných. Veci doťahujem do konca nielen v športe, ale aj v práci, napriek tomu že niekedy si to vyžaduje dlhú a náročnú cestu.“

Picture of JUDr. Dominika Šlesárová
Advokátsky koncipient

JUDr. Dominika Šlesárová

Vzdelanie: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Zameranie: V rámci svojej praxe sa zameriava predovšetkým na občianske a obchodné právo, najmä právo obchodných spoločností, prípravu súdnych a iných podaní, ako aj prípravu zmluvnej dokumentácie.

Profesijné členstvo: Slovenská advokátska komora (od 2014 – advokátsky koncipient)

Jazyky: slovenský, anglický

"Mám rada nesporovú a zmluvnú agendu, baví ma nastavenie transakcií. Práca v advokátskej kancelárii nie je „od-do“ , ale sme tu výborný tím, takže ak treba, rada občas použijem nočnú lampu. Čaro má aj samotné prostredie Starého mesta. Keď potrebujem, vyvetrám si hlavu od spisov v historických uličkách."

Picture of JUDr. Benita Korosiová
Advokátsky koncipient

JUDr. Benita Korosiová

Vzdelanie: Právnická fakulta Paneurópskej vysokej školy

Zameranie: V predchádzajúcej právnej praxi a počas štúdia sa zamerala na občianske právo, pracovné právo a obchodné právo.

Profesijné členstvo: Slovenská advokátska komora (od 2016 – advokátsky koncipient)

Jazyky: slovenský, anglický, maďarský

"Vnímam veľmi pozitívne, že pracujem v menšej advokátskej kancelárii. Je medzi nami dôvera, často brainstormujeme a pomáhame si. Táto práca ma učí odhodlaniu a trpezlivosti. Moja agenda sú najmä sporové konania a pracovné právo. Večer si rada zalistujem v ľahkej beletrii, kde nemusím hľadať právne kľučky ani výnimky, ale ráno sa zas na tie svoje spisy teším."

Picture of Mgr. Martina Ostrožovičová
Advokátsky koncipient

Mgr. Martina Ostrožovičová

Vzdelanie: Právnická fakulta Univerzity Komenského

Zameranie: Vo svojej praxi sa zameriava na súťažné právo, korporátne právo, obchodné právo, občianske právo, zmluvná agenda, súdne spory, konkurzy a reštrukturalizácie, insolvenčné konanie, ochrana osobných údajov.

Profesijné členstvo: Slovenská advokátska komora (od 2017 – advokátsky koncipient)

Jazyky: slovenský, anglický

"Už počas vysokej školy sa mi páčila atmosféra tejto advokátskej kancelárie. Sympatický kolektív a otvorený vzťah so šéfom. U nás nie ste poradové číslo, ste súčasť tímu, ktorá niečím prispieva. Veci tu nestoja, konzultujete ich priamo so šéfom. Mám rada beh na dlhé trate a advokácia k nim metaforicky tiež patrí. Niektoré prípady sú ako polmaratón, ktorý som kedysi vo voľnom čase behávala. Buď advokáciu milujete alebo ju nemôžte robiť."

Picture of Bc. Barbora Kohútová
Právna asistentka

Bc. Barbora Kohútová

Vzdelanie: Trnavská univerzita, Právnická fakulta – študentka

Jazyky: slovenský, anglický, nemecký

"Okolo práva sa točím už od strednej školy. Začalo sa to olympiádami, teraz študujem na Trnavskej univerzite a získavam prax v obchodnom práve. Čítam veľa odbornej literatúry a ak práve nekorčuľujem medzi paragrafmi, nájdete ma na korčuliach na bratislavskej hrádzi. Je to ideálna protiváha proti sedavej práci."

Picture of Samuel Žilka
Právny asistent

Samuel Žilka

Vzdelanie: Trnavská univerzita, Právnická fakulta – študent

Jazyky: slovenský, anglický

"Obchodné právo ma neskutočne baví a po ukončení štúdia na Právnickej fakulte v Trnave sa mu chcem intenzívne venovať. Pamätám si na svoj prvý deň praxe. Dostal som za úlohu vypracovať podporné argumenty k odvolaniu na Generálnu prokuratúru. Je skvelé riešiť reálne zadania. Rád plávam, a to nielen medzi odsekmi a zákonníkmi, ale vo všetkých vodách."

Picture of Mgr. Tímea Fehér
Vedúca sekretariátu

Mgr. Tímea Fehér

Vzdelanie: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (Fakulta stredoeurópskych štúdií)

Jazyky: anglický, slovenský, maďarský

„Na práci v tejto advokátskej kancelárii si cením, že je náš názor dôležitý a je dostatok priestoru pre kreatívne riešenia. Sme tu mladý kolektív a každý deň ma prekvapí nejaká nová zaujímavá úloha. Keďže v práci veľmi veľa komunikujem, viem si užiť aj ticho v slovenských horách, ktoré rada zachytávam do fotografií.“