Picture of JUDr. Gabriel Havrilla
Advokát/ partner

JUDr. Gabriel Havrilla

Vzdelanie: Právnická fakulta Univerzity Komenského, r. 2000

Zameranie: Má rozsiahle skúsenosti s poskytovaním právneho poradenstva pre rôznych domácich a zahraničných klientov, najmä pri významných zahraničných investíciách na Slovensku. Jeho skúsenosti ho predurčujú poskytovať právne služby aj s aspektom na rôzne špecifické právne situácie a medzinárodné transakcie.

Profesijné členstvo: Slovenská advokátska komora, r. 2000 a zapísaný ako advokát od r.2003

Jazyky: slovenský, anglický, maďarský

„Vo voľnom čase sa venujem vytrvalostnému športu. Aktívne som robil triatlon, bežecké maratóny, teraz cyklistiku. Som individuálny športovec, náročný na seba a aj na ostatných. Veci doťahujem do konca nielen v športe, ale aj v práci, napriek tomu že niekedy si to vyžaduje dlhú a náročnú cestu.“

Picture of JUDr. Benita Korosiová
Of counsel

JUDr. Benita Korosiová

Vzdelanie: Právnická fakulta Paneurópskej vysokej školy

Zameranie: V predchádzajúcej právnej praxi a počas štúdia sa zamerala na občianske právo, pracovné právo a obchodné právo.

Profesijné členstvo: Slovenská advokátska komora (od 2016 – advokátsky koncipient)

Jazyky: slovenský, anglický, maďarský

"Vnímam veľmi pozitívne, že pracujem v menšej advokátskej kancelárii. Je medzi nami dôvera, často brainstormujeme a pomáhame si. Táto práca ma učí odhodlaniu a trpezlivosti. Moja agenda sú najmä sporové konania a pracovné právo. Večer si rada zalistujem v ľahkej beletrii, kde nemusím hľadať právne kľučky ani výnimky, ale ráno sa zas na tie svoje spisy teším."

Picture of Mgr. Róbert Šoltýs
Advokátsky koncipient

Mgr. Róbert Šoltýs

Vzdelanie: Právnická fakulta Univerzity Komenského

Zameranie: Počas svojej praxe sa venujem najmä právu občianskemu a obchodnému, právu obchodných spoločností, konkurzom a reštrukturalizáciám, ochrane osobných údajov, príprave zmluvnej dokumentácie.

Profesijné členstvo: Slovenská advokátska komora (od 2019 – advokátsky koncipient)

Jazyky: slovenský, anglický

„Po úspešnom absolvovaní právnickej fakulty bolo mojím primárnym cieľom pracovať v advokátskej kancelárii, a to hlavne z dôvodu nadobudnutia bohatej právnej praxe a dennodennej komunikácii s množstvom zaujímavých ľudí. Vo voľnom čase si rád prečítam dobrú knihu, aktívne sa venujem rôznym športom, ako napríklad cyklistike, skialpinizmu, lyžovaniu a v neposlednom rade do mojich voľnočasových aktivít patrí aj turistika, pri ktorej nadobudnem tú správnu energiu do ďalšej práce.“

Picture of Mgr. Dóra Farkas
Advokátsky koncipient

Mgr. Dóra Farkas

Vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Komenského

Zameranie: V súčasnosti sa zameriavam na poskytovanie právnych služieb najmä v oblastiach práva obchodných spoločností, zakladanie a zmeny obchodných spoločností, zmluvného práva, občianskeho práva, rodinného a trestného práva.

Profesijné členstvo: Slovenská advokátska komora (od 2018 – advokátsky koncipient)

Jazyky: slovenský, anglický, maďarský

"V rámci svojej doterajšej praxe som mala možnosť stretnúť sa s rôznymi situáciami a prípadmi z rôznych odvetví práva, ktoré si vyžadovali dôslednú právnu analýzu a nájdenie riešenia. Táto práca ma naučila vytrvalosti, neustáleho prehlbovania vedomostí, flexibilite, zvládaniu stresu a komunikácie s ľuďmi v rôznych situáciách.

Vo voľnom čase sa okrem práva venujem aktívne behu. Beh je pre mňa výzva, šport, kde bojujem predovšetkým sama so sebou. Pri behu som sa naučila nevzdávať sa a klásť si náročné ciele, čo sa odrazilo aj v iných stránkach môjho života a posunulo ma to vpred aj v právnej praxi.“

Picture of Ing. Kristína Krupánszka
Office manager

Ing. Kristína Krupánszka

Vzdelanie: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Jazyky: slovenský, maďarský

„Vzhľadom na to, že vždy chcem vykonávať svoju prácu precízne a správne, tak vnímam, že práve pracovné miesto v advokátskej kancelárii mi ponúka príležitosť, v ktorej môžem využiť všetky svoje zručnosti a vedomosti tak, aby som pracovala presne týmto spôsobom. Najviac ma baví rôznorodosť, pri ktorej sa zakaždým naučím nové  veci. S radosťou sa podelím o svoje skúsenosti a poznatky s mojimi kolegami, aby sme mali naše vzťahy čo na najvyššej úrovni. Činnosť, pri ktorej si najviac utriedim myšlienky v hlave, v poslednej dobe patrí pečeniu a relaxu v prírode.vvvv“