Nová výška stravného od 01. 10. 2023

Nová výška stravného od 01. 10. 2023

Sumy stravného pre tisíce zamestnancov budú tretíkrát v tomto roku zvýšené v súlade s novými pravidlami uvedenými v opatrení č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného. V zmysle mechanizmu zvyšovania súm stravného, ktorý je ustanovený v § 8 ods. 1 zákona č. 283/2002  Z. z. o cestovných náhradách, teda bola splnená podmienka na ich zvýšenie, a to na základe štatistických údajov za mesiac jún 2023.

Nové hodnoty stravných lístkov od 1.10.2023:

  • Pri pracovných cestách trvajúcich od 5 do 12 hodín sa bude zvyšovať zo súčasných 7,30 eura na 7,80 eura, čo predstavuje zvýšenie o 50 centov;
  • Pri pracovných cestách trvajúcich od 12 do 18 hodín sa bude zvyšovať zo súčasných 10,90 eura na 11,60 eura, čo predstavuje zvýšenie o 70 centov;
  • Pri pracovných cestách trvajúcich viac ako 18 hodín sa bude zvyšovať zo súčasných 16,40 eura na 17,40 eura, čo predstavuje zvýšenie o 1 euro.

Zmena stravného pri pracovnej ceste bude automaticky mať vplyv aj na minimálnu hodnotu stravovacích lístkov. Hodnota stravovacích lístkov je stanovená na 75 % sumy stravného, ktorý platí pri pracovnej ceste trvajúcej 5 až 12 hodín. Stravné lístky budú mať od októbra hodnotu 5,85 eur, pričom ich aktuálna suma je 5,48 eur.
Zákonník práce stanovuje túto minimálnu hodnotu stravných lístkov, ale zamestnávateľ má možnosť poskytovať stravný lístok v ešte vyššej hodnote.

 

Zdroj ilustračné foto: pexels.com