Naša kancelária zabezpečuje aj právo obchodných spoločností súvisiace s:

  • akvizíciami a fúziami, rozdelením, transformáciou a likvidáciou obchodných spoločností
  • právny audit (due diligence)

Zmluvné právo

Advokátska kancelária zabezpečuje širokú škálu právnych služieb pri konzultáciách a následnom zmluvnom zastrešení zmluvných vzťahov svojich klientov. V rámci tejto činnosti zabezpečujeme:

  • komplexné posúdenie predloženého zmluvného vzťahu s následným návrhom a vypracovaním príslušných zmlúv, a to vo všetkých oblastiach obchodného, občianskeho a pracovného práva, vrátane špecifických právnych oblastí ako napríklad zabezpečenia záväzkov a pod.