Naša kancelária poskytuje služby v súvislosti s registrom partnerov verejného sektora, a to:

  • Poskytujeme zápis do registra partnerov verejného sektora ako oprávnená osoba.
  • Identifikujeme a overujeme identifikáciu konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora.
  • Vykonávame zmeny v zapisovaných údajoch do registra partnerov verejného sektora.
  • Vykonávame výmaz zapisovaných údajov z registra partnerov verejného sektora.